Etikai kódex

Elfogadóhelyekkel és felhasználókkal kapcsolatos viselkedés etikája a kedvezményrendszer tekintetében

 1. Az asztalos.club minden regisztrált elfogadóhelye köteles megismerni az Etikai Kódex tartalmát, és a kedvezményrendszerhez való csatlakozás feltételeként – megkövetelhető tőlük, hogy tartsák be a Kódexben leírt, illetve az annak megfelelő magatartási szabályokat.
 2. Az asztalos.club regisztrált elfogadóhelye minden esetben köteles figyelni arra, hogy a kedvezménykupon kibocsátása és ismertetése során félrevezető, megtévesztő és tisztességtelen állításokat, információkat ne adjon.
 3. A regisztrált elfogadóhely nem használhat semmiféle olyan információt, eszközt, mellyel akár az asztalos.club, vagy akár másik, szintén regisztrált elfogadóhely becsületét, jó hírnevét sérti, esetleg valótlan információt állít róluk.
 4. A regisztrált elfogadóhely mindig naprakész információkkal rendelkezik, így csak aktuális és valós kedvezményeket ad/adhat tovább. Tisztában van a honlapon is közölt információkkal, szabályzatokkal, feltételekkel, lehetőségekkel.
 5. A regisztrált elfogadóhely köteles a leendő új felhasználók számára teljes körű, részletes információt adni a kedvezményről, annak feltételeiről, a kedvezménnyel szorosan összefüggő megrendelésről, annak átvételéről, kifizetéséről, illetve a jövőbeni megrendelés feltételeiről, a kötelezettségekről.
 6. Minden regisztrált elfogadóhelynek és felhasználónak bármikor jogában áll indoklás és következmény nélkül regisztrációját és vásárlási szándékát megszüntetni.
 7. A kedvezményekkel kapcsolatos információ-átadás minden tekintetben érthető és valós kell, hogy legyen.
 8. Amennyiben a regisztrált elfogadóhely írásbeli, vagy szóbeli felmérést végez a vásárlói, és/vagy regisztrált ajánlói körében a kedvezményrendszerrel kapcsolatban, abban az esetben az asztalos.club felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. A tervezett felmérés kérdéseit be kell mutatni, jóvá kell hagyatni, csak ezután továbbítható fogyasztók, és/vagy munkatársak felé. Amennyiben a jelen pontban foglaltakat a regisztrált ajánló megsérti, úgy az asztalos.club a regisztrált elfogadóhely regisztrációját jogosult azonnali hatállyal megszüntetni.
 9. A regisztrált elfogadóhelyek tartózkodni kötelesek olyan összehasonlítások alkalmazásától, amelyek félrevezetőek lehetnek, illetve a tisztességes piaci magatartás elveinek ellentmondanak. Az összehasonlítás szempontjai nem választhatók meg tisztességtelenül, és olyan tényeken kell alapuljanak, amelyek bizonyíthatóak.
 10. A regisztrált elfogadóhelyek nem becsmérelhetnek más cégeket vagy termékeiket – sem közvetlenül, sem közvetve. A regisztrált elfogadóhelyek nem húzhatnak hasznot egy más cég vagy termék neve vagy jelképe által kialakított jó hírnév felhasználásával.
 11. A kedvezményrendszer olyan formában történő reklámozása, bármely írásban és / vagy kép-, és hanganyagban történő megjelentetése, mely a felhasználó nem csak közvetlenül saját ismeretségi körébe tartozó személyek megkeresésére irányul, vagy nem az asztalos.club által biztosított logó-, kép-, és egyéb grafikai és írásos anyagokat tartalmazza, azt csak a vonatkozó törvények betartásával és az asztalos.club írásos engedélyével végezhető.
 12. Hirdetési és marketingcélokra kizárólag az asztalos.club által biztosított reklámanyagok használhatók.
 13. Az asztalos.club márkajelzést és logót a regisztrált elfogadóhelyek korlátozás nélkül használhatják.
 14. A regisztrált elfogadóhelyek nem becsmérelhetnek más cégeket vagy termékeiket – sem közvetlenül, sem közvetve. A regisztrált elfogadóhelyek nem húzhatnak hasznot egy más cég vagy termék neve vagy jelképe által kialakított jó hírnév felhasználásával.
 15. Az asztalos.club a változtatás jogát fenntartja.

asztalos.club